Meniu

Termeni şi condiţii

Acceptul dumneavoastră

Această pagină conţine toţi Termenii şi Condiţiile pe care utilizatorii trebuie să îi respecte.

Site-ul vorbeste-romaneste.ro este proprietatea lui Felea Dan Ionuţ, domiciliat în Str. Starun nr.32, Galaţi.

Utilizarea site-ului (accesul şi navigarea pe acest site), constituie un acord implicit de respectare a termenilor şi condiţiilor enunţate în cuprinsul prezentei pagini cu toate efectele şi consecinţele ce decurg din aceasta.

Administratorul site-ului, Felea Dan Ionuţ, îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment conţinutul acestui acord, fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare "Utilizatori". Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii şi condiţiile pentru a le putea consulta în orice moment.

În cazul în care utilizatorul nu este de acord, trebuie să înceteze accesarea şi navigarea pe site.

Accesul pe site

Drepturi de proprietate intelectuală

Prin drepturi de proprietate intelectuală se înţelege, în mod expres, drepturile de autor şi conexe listate de Legea 8/1996 cu modificările şi completările ulterioare, drepturile specifice de marcă listate de Legea 84/1998 cu completările şi modificările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii legale aplicabile în completare sau alte dispoziţii legale privind numele de comerţ, drepturile de imagine dar fără a se limita la acestea.

Conţinutul acestui site vă este oferit dumneavoastră în mod individual, deşi unele caracteristici ale sale pot permite interacţiunea cu alţi utilizatori numai în scop informațional şi pentru uz personal. Conţinutul sau nu poate fi utilizat, reprodus, distribuit, transmis, expus, în alte scopuri decât cele expres şi legal permise. Extragerea oricăror informaţii urmată de orice utilizare în scop comercial care depăşeşte sfera copiei private reglementate de lege sau pentru vânzare ori licenţiere şi fără a avea în prealabil un consimţământ scris al titularilor drepturilor de proprietate constituie o încălcare a termenilor şi condiţiilor.
Sunteţi de asemenea de acord să nu afectaţi şi interferaţi în vreun fel cu elementele de securitate ale site-ului, cu elementele care previn sau restricţionează utilizarea, copierea unui conținut sau elemente care întăresc limitele de utilizare a siteului sau a conţinutului acestuia.

Conţinutul încărcat pe site

Limitări de responsabilitate

Felea Dan Ionuţ, în calitatea sa de proprietar şi administrator al website-ului, va lua toate măsurile legale şi va face toate eforturile rezonabile necesare pentru a asigura legalitatea funcţionării website-ului vorbeste-romaneste.ro şi în acest scop va încerca să corecteze orice erori sau omisiuni cât mai repede posibil. Cu toate acestea, Felea Dan Ionuţ nu îşi asumă responsabilitatea pentru inadvertente, erori sau omisiuni sau orice utilizări neautorizate sau ilegale de conţinuturi care încalcă drepturile de orice fel ale unor terţi, persoane fizice sau juridice.

Orice utilizator recunoaşte şi este de acord ca Felea Dan Ionuţ ori reprezentanţii săi legali, directorii, agenţii sau afiliaţii nu vor fi traşi la răspundere pentru niciun fel de daune indiferent că acestea s-au produs ori sunt pe cale să se producă în mod direct sau, indirect, că sunt, minore, de importanţă majoră sau incidentale ori speciale, incluzând dar nelimitandu-se la pierderi de profit, redirecţionarea clientelei, obţinerea de avantaje directe sau indirecte de către orice utilizator din asocierea unor nume şi imagini personale sau comerciale sau publice ori alte pierderi de orice fel şi orice natură, rezultate din utilizarea website-ului sau orice aspect decurgând din utilizarea oricărui serviciu oferit de website utilizatorilor săi sau partenerilor comerciali în orice scop.

Orice utilizator este de acord să protejeze şi să asigure pe Felea Dan Ionuţ şi/sau pe operatorii, directorii, angajaţii, sucursalele, filialele şi reprezentanţii săi prin asumarea propriei responsabilităţi pentru orice activităţi sau acţiuni proprii sau săvârşite de un terţ prin utilizarea datelor sale de înregistrare, cu ştiinţa utilizatorului sau în mod fraudulos ca urmare a neglijenţei utilizatorului în asigurarea securităţii propriilor date şi care în orice circumstanţă ar putea angaja în orice fel răspunderea acestora împotriva oricăror cereri, pretenţii, acţiuni, impuneri, somaţii, pierderi, daune, costuri (incluzând, dar nelimitându-se la onorariile avocaţilor), cheltuieli de judecată (incluzând, dar nelimitându-se la onorariile avocaţilor), decizii, amenzi, sau orice alte obligaţii rezultate din sau conexe oricărei acţiuni a utilizatorului privind sau rezultând din accesarea sau fulosirea serviciului.

Felea Dan Ionuţ prin intermediul website-ului vorbeste-romaneste.ro în calitate de administrator şi proprietar al acestuia isi rezerva dreptul de a derula, desfasura in orice moment campanii publicitare si/sau promotii in orice sectiune din site prin sine insusi sau printr-un tert in nume propriu sau in numele unui tert. Campaniile si promotiile derulate pe website nu necesita acordul vizitatorilor sau utilizatorilor site-ului. Spatiile si dimensiunea spoturilor publicitare si a promotiilor precum si a modului de desfasurare si prezentare pe website nu necesita acordul vizitatorilor si orice schimbari, alterari modificari ale spatiului si continutului publicitar putand fi relizate fara anunt prelabil sau acord din partea vizitatorilor sau utilizatorilor.

Felea Dan Ionuţ nu acorda nicio garanţie şi nu-şi asumă nicio responsabilitate pentru niciun produs sau serviciu făcut disponibil de catre sau oferit de catre o terta parte fie ea persoana fizica sau juridica prin intermediul vorbeste-romaneste.ro sau prin orice legatura cu un site realizata prin orice modalitate asa cum nu-si asuma nicio responsabilitate pentru niciun continut aparut in orice banner sau alt fel de material publicitar.

Felea Dan Ionuţ nu va fi în niciun fel responsabil pentru monitorizarea sau realizarea efectivă a oricăror tranzacţii dintre dvs, şi o terţă parte ce oferă produse sau servicii prin intermediu website-ului, indiferent ca incheierea ei şi orice eventuală plată se realizează prin mijloace tehnice oferite de website tranzacţia va fi guvernată de regulile agreate şi consimţite de utilizator (în calitate de vânzător sau cumpărător) şi terţul respectiv.

Garanţii

Accesând şi implicit utilizând website-ul vorbeste-romaneste.ro în mod implicit sunteţi de acord cu termenii şi condiţiile enunţate în prezenta pagină şi agreaţi: a) să apăraţi, să garantaţi că nu veţi fulosi website-ul şi niciunul din serviciile oferite pe website în alte scopuri decât cele permise de administrator/proprietar; b) să renunţaţi la formularea şi exercitarea oricăror acţiuni în pretenţii, explicite sau implicite, faţă de vorbeste-romaneste.ro, administratorii, ofiţerii, directorii, angajaţii şi agenţii săi; c) să aparaţi administratorii, ofiţerii, directorii, angajaţii şi agenţii şi să îi susţineţi pe aceştia ca nefiind raspunzători cu privire la orice fel de pretenţii, revendicări, reclamaţii, daune, obligaţii, pierderi, costuri sau datorii, cereri (incluzând dar nelimitaâdu-se la onorariile avocaţilor) provenite din:

Disponibilitatea serviciului

Felea Dan Ionuţ îşi rezervă dreptul de a modifica structura şi interfaţa oricărei pagini sau subpagini a website-ului vorbeste-romaneste.ro în orice moment şi la orice interval de timp liber ales având dreptul de a întrerupe temporar sau permanent, parţial sau în totalitate serviciile puse la dispoziţia publicului prin intermediul acestui website fără vreo notificare prealabilă individuală sau generală.

Drept aplicabil

Prin fulosirea website-ului vorbeste-romaneste.ro, utilizatorul se declară de acord asupra faptului că legile române vor guverna Termenii şi condiţiile de utilizare şi orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizatori şi Felea Dan Ionuţ sau asociaţii/partenerii/afiliaţii acesteia. În cazul unor eventuale conflicte se va încerca mai întâi rezulvarea acestora pe cale amiabilă, dacă rezulvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi suluţionat în instanţă, în conformitate cu legile române în vigoare.